ASCENSIA “THIS IS DIABETES” – KÜRESEL SANAT VE FOTOĞRAF YARIŞMASI

Şartlar ve Koşullar

BU YARIŞMAYA BAŞVURU YAPARAK, AŞAĞIDAKİ TÜM ŞARTLARA VE KOŞULLARA UYMAYI KABUL EDERSİNİZ VE YARIŞMAYA KATILMAYA UYGUN OLDUĞUNUZU GARANTİ EDERSİNİZ.  BU ŞARTLAR VE KOŞULLAR BİR SÖZLEŞME OLUŞTURMAKTADIR, BU NEDENLE BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE BUNLARI DİKKATLİCE OKUYUN.  BU ŞARTLARDAN VE KOŞULLARDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, YARIŞMAYA BAŞVURU YAPMAYIN. İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU ŞARTLARIN VE KOŞULLARIN BİR KOPYASINI YAZDIRMANIZI TAVSİYE EDERİZ.

 1. YASAL ŞARTLAR:  Bu Şartları ve Koşulları kabul eden ve Ascensia “This is Diabetes Yarışmasına” (“Yarışma”) Başvuru (burada tanımlandığı gibi) yapan taraf, “Katılımcı” veya “siz” olarak anılacaktır.  Başvuru yaparak, işbu yasal şartlar (“Şartlar ve Koşullar”) ile bağlanmayı kabul edersiniz.
 1. SPONSOR/YÖNETİCİ: Yarışma, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box 4052 Basel, Switzerland adresindeki Ascensia Diabetes Care Holdings AG (“Sponsor”) adına The Old Casino, 28 Fourth Avenue, Hove, East Sussex, England, BN3 2PJ, United Kingdom adresindeki Platform Worldwide Limited (“Yönetici”) tarafından idare edilir. Sponsor, tüm Başvuruların (burada tanımlandığı gibi) başvuru süresini ve bunların Başvuru Gerekliliklerine (burada tanımlandığı gibi) uygunluk ve işbu Şartlar ve Koşullara uyum açısından ilk taramasını yönetmek için Yönetici ile ortaklık kurmuştur.
 1. MEYDAN OKUMA TARİHLERİ:

  Yarışma Süresi: 7 Ekim 2021 – 14 Kasım 2021
  Açık Başvuru Süresi: 7 Ekim 2021 Avustralya Doğu Standart Saatine göre (AEST) 12:00:00 ÖÖ – 3 Kasım 2021 Pasifik Yaz Saatine (PDT) göre 11:59:59 ÖS
  Karar Süresi: 4 Kasım 2021 – 10 Kasım 2021
  Kazananın/İkincilerin Açıklanması: Kazananlar e-posta ile bilgilendirilecek ve 14 Kasım 2021’de Ascensia.com internet sitesinde ve Ascensia’nın sosyal medya kanallarında gösterilecektir.

  Sponsor, Katılımcılara Başvuruları ile ilişkili e-posta adreslerini kullanarak e-posta aracılığıyla ve/veya Sponsorun belirleyeceği diğer makul yöntemler ile bildirim üzerine İnternet Sitesindeki (burada tanımlanan) verileri değiştirme, veri kaldırma veya veri ekleme hakkını haklı tutar. Sponsor, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Yarışma ve/veya Açık Başvuru Süresinin tarihlerini uzatma veya değiştirme ve Şart ve Koşulların, Yarışma ve/veya Açık Başvurusu Süresiyle ilişkili herhangi bir hususu ele alan hükümlerini değiştirme (Katılımcılara Başvuruları ile ilişkili e-posta adreslerini kullanarak e-posta aracılığıyla ve/veya Sponsorun belirleyebileceği diğer makul yöntemlerle bildirim yapılması üzerine bu tür herhangi bir değişikliğin yürürlük tarihinin ardından gerçekleşecek şekilde) hakkını saklı tutar.  Katılımcıların Yarışma sırasında İnternet Sitesine düzenli olarak başvurmaları teşvik edilir.

 1. GENEL BİLGİLER:  Yarışmaya katılım federal, eyalet düzeyinde ve yerel yasa ve yönetmeliklere tabidir. Satın alma gerekli değildir. Yarışma, yasalarca yasaklandığı veya kısıtlandığı durumlarda geçersizdir. Katılımcı başına yalnızca bir Başvuru yapılabilir ve yalnızca tek kişilerden başvurular geçerlidir, ekip girişleri kabul edilmeyecektir. Katılımın bir koşulu olarak, her bir Katılımcı, talep edildiğinde ve Sponsorun takdirine bağlı olarak talep edildiği zaman çerçevesi içinde uygunluğuna dair belgeleri veya diğer kanıtları sağlamayı kabul eder. Sponsor, işbu Şartlara ve Koşullara uymayan herhangi bir kişi veya kuruluşun Yarışmaya katılımını kısıtlama hakkını saklı tutar.
  Katılımcılar için Yarışmanın genel ön kabulünde, International Diabetes Federation (Uluslararası Diyabet Federasyonu) tarafından tanımlanan 2021 Dünya Diyabet Günü temasının Katılımcı tarafından yorumunu belirten ve yansıtan bir fotoğraf veya 2D statik sanat eseri girişi yapılır. Bu yılın teması, özellikle insüline, ağızdan alınan ilaçlara, izleme teknolojisine, destek ve bakıma, sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmak için güvenli bir alana erişimle ilgili olarak Diyabet Bakımına Erişimdir.
 1. UYGUNLUK:  Yarışmada Kategori A ve Kategori B olmak üzere iki Başvuru kategorisi olacaktır.
  5.1 Kategori A): Bu kategori Ascensia, bir PHC Group şirketi veya iş ortakları ile aktif bir iş sözleşmesi bulunan Ascensia, PHC Group veya iş ortaklarının çalışanları için başvuru kategorisidir.5.2 Kategori B): Bu kategori ise Kategori A’ya dahil olmayan ve aşağıdakilere tabi olan herhangi bir Kamu üyesi için başvuru kategorisidir:

  (i) on sekiz (18) yaş veya üzerinde olan ve Başvuru sırasında ikamet ettiği yargı alanında reşit olan ve (ii) bir ağır suçtan veya ahlaki bir suçtan hüküm giymemiş olan ve (iii) sağlık çalışanı olmayan bireysel yasal sakinler (“Bireysel Katılımcı”). Bu bölümün amacı doğrultusunda sağlık çalışanları (klinik veya klinik olmayan bir role sahip; bir devlet memuru veya bir devlet kurumunun veya başka bir kamu veya özel sektör kuruluşunun çalışanı veya temsilcisi; bunlarla sınırlı olmamak üzere hekimler, hemşireler, teknisyenler, laboratuvar çalışanları, araştırmacılar, araştırma koordinatörleri veya tedarik uzmanları), mesleki faaliyetleri sırasında doğrudan veya dolaylı olarak tıbbi teknolojileri veya ilgili hizmetleri satın alabilen, kiralayabilen, tavsiye edebilen, yönetebilen, kullanabilen, tedarik edebilen, sağlayabilen veya bunların satın alınmasını veya kiralanmasını belirleyebilen veya bunları reçete edebilen bireylerdir.

 1. GİRİŞ ŞEKLİ: Yarışmaya girmek için, Açık Başvuru Süresi boyunca www.ThisIsDiabetes.com (“İnternet Sitesi”) adresini ziyaret edin, çevrimiçi Başvuran Bilgi Formunun (“Başvuru Formu”) tüm alanlarını doğru ve dürüst bir şekilde doldurun, işbu Şartları ve Koşulları kabul edin ve İnternet Sitesinde ve aşağıda açıklanan Başvuru yapma talimatlarını izleyin.  Burada kullanıldığı şekliyle “Başvuru”, Yarışma ile bağlantılı olarak sunulan, orijinal ve sanat eseri veya fotoğraf olması, Katılımcının telif hakkına sahip olması ve Yarışmanın Bakıma Erişim temasını yansıtması gereken tüm çözümleri, bilgileri, belgeleri veya diğer materyalleri içeren Başvuru Formu anlamına gelir. Başvurular, yalnızca Açık Başvuru Süresi boyunca sunulduğu takdirde Yarışmaya dahil edilecektir. Başvurunuz, iletişim bilgilerinizi, ikamet ettiğiniz ülkeyi, başvurunun hangi kategori için dikkate alınacağını, Sponsor tarafından para ödülünün verileceği yardım kuruluşunun bir seçimini, orijinal bir grafik 2D sanat eseri veya fotoğrafı içermelidir.  Video ve animasyonlu başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular iptal edilemez, kaldırılamaz veya geri çekilemez.  Sponsorun hiçbir şekilde herhangi bir Başvuruyu gözden geçirme, kullanma veya kullanmaya devam etme yükümlülüğü yoktur. Katılımcılar, bir Başvurunun hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili tüm masraf ve harcamalardan sorumludur. Fikri mülkiyet haklarını veya herhangi bir yerel veya ülke yasasını ihlal ettiğinden şüphelenilen tüm Başvurular uygunsuz olacaktır.  Katılımcılar hasarlı, kayıp, gecikmiş, eksik, geçersiz, yanlış veya yanlış yönlendirilmiş Başvuruların tüm riskini üstlenir.
 1. MEYDAN OKUMAYA KATILIM: Aşağıda, Yarışma süresinin ve Karar Kriterlerinin genel bir açıklaması yer almaktadır:
  Açık Başvuru Süresi
  Yarışma iki kategoriye ayrılacaktır: Ascensia, PHC grubu veya iş ortağı çalışanları ve Kamu. Katılımcılar, 31 Ekim 2021’de PDT 23:59:59 ÖS’ye kadar bir Başvuru gönderebilirler.

  İnternet Sitesi aracılığıyla bir Başvuru girdikten sonra, Başvurunuzun alındığını onaylayan bir e-posta alacaksınız. Başvurunuz, işbu Şart ve Koşullarda açıklanan uygunluk kriterlerini ve Başvuru Gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için ilk inceleme ve tarama için doğrudan Yönetici ile paylaşılacaktır.  Yönetici, yalnızca işbu Şartlar ve Koşullara uyan Başvuruları, Sponsor tarafından daha fazla incelenmek üzere Sponsora iletecektir. 

  Yöneticinin kendi takdirine bağlı olarak, bir Başvurunun Yarışma için uygunluk kriterlerini veya Başvuru Gerekliliklerini karşılamadığını veya karşılamayabileceğini belirlemesi halinde, Yönetici (a) Başvuruyu diskalifiye edebilir veya (b) Katılımcının Yönetici tarafından daha fazla değerlendirilmek üzere gözden geçirilmiş bir Başvuru sunmasını talep edebilir.

  Karar Süresi ve Kazananın İlanı
  Sponsor ve Yönetici, her bir kategori için diyabet, dijital sağlık ve hasta savunuculuğundan uzmanların yanı sıra dünya çapındaki profesyonel sanatçılar ve fotoğrafçılardan oluşan bir jüri (“Karar Heyeti”) tarafından incelenmek üzere en fazla 20 Başvurudan oluşan bir son liste belirleyecektir. Karar Heyeti, bir kazananı ve en fazla üç ikinciyi belirlemek için Karar Kriterlerini kullanarak, uygunluk kriterlerini ve Başvuru Gereklilikleri karşılayan son listeye giren başvuruları gözden geçirecektir. Karar Heyeti, her bir kategori için Kazananı ve İkincileri seçerken aşağıdaki üç kritere (“Karar Kriterleri”) bakacaktır:

 1. Yaratıcılık: Fotoğrafın veya sanat eserinin Diyabet Bakımına Erişim kavramını tasvir etmenin yaratıcı bir yolunu nasıl gösterdiği.
 2. Hikaye anlatımı: Fotoğraf veya sanat eseri diyabet bakımına erişimi nasıl ifade ettiği: ilaç, teknoloji, destek, bakım, beslenme ve egzersiz yapmak için güvenli bir yer; ve bu erişimin diyabetli insanlar için ne anlama geldiği; insanların ne yapmasına olanak sağladığı; veya erişim eksikliğinin neden bakımlarını daha zor hale getirdiği.
 3. WDD temasıyla bağlantı: Fotoğraf veya sanat eserinin Diyabet Bakımına Erişim temasıyla ne kadar bağlantılı olduğu.
  Her bir kategoride Karar Kriterlerini en iyi karşılayan Başvuru Yarışma kazananı olarak seçilecektir. Sponsor, 14 Kasım 2021 Dünya Diyabet Gününde her bir kategori için kazananı ve üç ikinciyi www.Ascensia.com/wdd2021 adresinde ve sosyal medya kanalları aracılığıyla ilan edecektir. Kazananlar ve ikinciler, başvuru formlarında sağlanan e-posta ile de bilgilendirilecektir.ÖDÜLLER: Kazanan ve ikinci olanlardan her birine, kazanan veya ikinci olanlar adına Sponsor tarafından Katılımcı tarafından tayin edilen kayıtlı diyabet hayır kurumuna bağışlanacak bir nakit ödül (“Ödül”) verilecektir. Kamu kategorisinin kazananı ve ikincileri için, seçilen hayır kurumuna kendi adlarına sırasıyla beş bin (5.000) Euro ve bin (1.000) Euro bağışta bulunulacaktır. Ascensia, PHC Grubu veya iş ortağı çalışanı kategorisi kazananı ve ikincisi için, seçilen hayır kurumuna kendi adlarına sırasıyla iki bin beş yüz (2.500) Euro ve beş yüz (500) Euro bağışta bulunulacaktır.  Tüm Ödüller, uygunluğun ve işbu Şartlara ve Koşullara uyumun doğrulanmasına tabidir. Önerilen hayır bağışının Başvurunun yapılmasından en az on iki (12) ay önce tescil edilmiş bir bona fide kayıtlı yardım kuruluşu olarak kabul edilmemesi durumunda, Sponsor, Kazanan veya İkinciden başka bir hayır kurumu tayini talep etme hakkını saklı tutar. Sponsorun ve Karar Heyetinin tüm kararları, bu Yarışma ile ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcı olacaktır. Bağış, hayır kurumuna kazananın veya ikincilerin adlarına açıkça atıfta bulunarak banka havalesi yoluyla gönderilecektir.

  Başvurunuzun kazanan veya ikinci olarak belirlenip belirlenmemesi, Karar Kriterlerine göre değerlendirildiğinde Başvurunuzun Yarışmada sunulan diğer Başvurular ile nasıl karşılaştırıldığına bağlıdır.  Tüm Ödüller tek seferlik bir tekliftir ve nakit ödülün ötesinde ima edilen hiçbir lisans, telif hakkı veya başka mali tazminat teklifi yoktur.

 1. VERGİ HUSUSLARI: Bir Ödülün her bir alıcısı, herhangi bir yerel, ile veya ülkeye ait ya da yürürlükteki diğer vergilerden ve Ödül ile bağlantılı diğer tüm masraflardan, giderlerden ve ücretlerden tek başına sorumlu olacaktır.
 1. GİZLİLİK: Bir Katılımcı olarak, hiçbir gizli fotoğraf veya sanat eserinin sunulmaması gerektiğini ve fotoğrafın veya sanat eserinin, bir kişinin açıkça tanımlanabileceği bir görüntü içermesi halinde, Katılımcının söz konusu kişiyi gösteren sanat eserini veya fotoğrafı Yarışmaya göndermek için o şahsın açık iznine sahip olduğunuzu kabul edersiniz.
 1. HAKLARINIZ: Hakkınızda tuttuğumuz bilgilere erişim talep etme ve artık gerekli olmayan bilgilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ascensia ile iletişime geçerek onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz; bu durumda sizi içeren görsel(ler) gelecekteki materyallerde kullanılmayacaktır, ancak halihazırda dolaşımda olan materyallerde görünmeye devam edebilir.
  Ülkenizdeki denetim makamına veri koruma sorunlarıyla ilgili şikayette bulunma hakkınız vardır.
 1. İLETİŞİM AYRINTILARI: Bu onay formuyla veya bilgilerinizi nasıl kullanmayı planladığımız ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu adresle iletişime geçin: ascensia.communications@ascensia.com.
  Veri koruma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen privacy@ascensia.com adresinden Ascensia Grup Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçin.
 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: Katılımcı, Yarışmaya girmek için yalnızca Katılımcıya ait olan orijinal sanat eserinin veya fotoğrafın sunulabileceğini kabul ve teyit eder.
  Yasaların yasakladığı durumlar dışında, bir Başvuruda bulunarak, Başvurunun, adınızın, konumun (şehir ve eyalet/il/bölge/ülke), ticari markanın (geçerli olduğunda), fotoğrafın, biyolojik verilerin ve/veya Yarışma ile bağlantılı reklam, ticaret ve tanıtım amaçlarıyla bunların benzerlerinin, herhangi bir tazminat olmaksızın, şu anda bilinen veya ileride keşfedilecek olan herhangi bir ortamda veya formatta, dünya genelinde ve internette veya dünya genelinde internette, herhangi bir bildirim, değerlendirme, inceleme veya onay olmaksızın Sponsor ve Yönetici ve bunların ilgili bağlı ortakları, iştirakleri, reklam ve geçerli olduğunda tanıtım kuruluşları ve bunların ilgili acenteleri, temsilcileri, görevlileri, yöneticileri, paydaşları ve çalışanlarından her biri (toplu olarak “Sponsor kuruluşları”) tarafından kullanımını onaylarsınız; ve Sponsor Kuruluşlarını, bu tür yetkili kullanımlarla ilgili olarak sahip olduğunuz veya gelecekte sahip olabileceğiniz tüm iddialardan, taleplerden, sorumluluklardan, davalardan, kararlardan, zararlardan, eylemlerden veya diğer haklardan muaf tutarsınız. Bu onayın kalıcı olduğunu ve geri alınamayacağını kabul edersiniz.  Yukarıda verdiğiniz onayın ötesindeki kullanımlar için, Sponsorun Yarışma ile bağlantılı olarak toplanan kişisel verilerinizi kullanımının Gizlilik Politikasına tabi olacağını kabul edersiniz.  Bu Şartlar ve Koşullardaki hiçbir hükmün size Sponsorun adını veya herhangi bir Sponsor ticari markasını veya hizmet markasını kullanma hakkı veya lisansı vermediğini kabul edersiniz.
 1. MAHREMİYET: Bu Yarışmaya girerek, Sponsorun, Şartlar ve Koşullarda açıklanan ve Gizlilik Politikası ile yönetilen amaçlar doğrultusunda Başvurunuz ile bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir kişisel veriye erişebileceğini ve bunları kullanacağını kabul ve beyan edersiniz.  Ayrıca, Sponsorun Başvurunuz ile bağlantılı bu Kişisel Verileri bu Şartlar ve Koşullarda ve Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda belirlenmiş üçüncü taraflarla paylaşabileceğini kabul edersiniz.
 1. GARANTİLER: Bir Başvuruda bulunarak, Başvuru Formuna girdiğiniz tüm bilgilerin bildiğiniz kadarıyla doğru ve eksiksiz olduğunu, kendi adınıza bir Başvuruda bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunuzu ve Başvurunuzun aşağıdaki gerekliliklere (“Başvuru Gereklilikleri”) uygun olduğunu beyan ve taahhüt edersiniz:
 1. kendi özgün çalışmanız olması; mevcut bir çalışmanın değiştirilmesi, farklı veya orijinal olarak nitelendirilmez;
 2. gizli bilgileri veya ticari sırları (sizin veya bir üçüncü tarafın) içermemesi ve bilgileri Sponsor, Yönetici veya bunların ilgili görevlileri, yöneticileri, çalışanları, bağlı kuruluşları ve iştirakleri için hiçbir gizlilik yükümlülüğü getirmediğini açıkça belirterek bilgi sağlamanız;
 3. başkalarına borçlu olunan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmemesi;
 4. patent haklarını, endüstriyel tasarım haklarını, telif haklarını, ticari markalarını, mahremiyet haklarını, tanıtım haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını veya herhangi bir kişi veya kuruluşun (yaşayan veya ölmüş/sona ermiş) diğer haklarını ihlal etmemesi veya çiğnememesi;
 5. bir kişiyi gösteren herhangi bir görüntü veya fotoğraf için, değerlendirilmeye sunmak için bu kişinin iznini almış olmanız;
 6. virüsler, saatli bombalar, iptal robotları, solucanlar, Truva atları veya diğer potansiyel olarak zararlı programlar veya diğer materyal veya bilgiler gibi kötü niyetli kodlar içermemesi;
 7. yürürlükteki herhangi bir yasayı, tüzüğü, içtüzüğü, kuralı veya yönetmeliği ihlal etmemesi, etmeyecek olması ve başkalarının bunu yapmasını teşvik etmeyecek olması;
 8. herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir bildirme veya telif hakkı yükümlülüğü getirmemesi;
 9. yanlış, hileli, aldatıcı veya yanıltıcı bilgi veya içerik içermemesi;
 10. size ait olmayan veya izinsiz kullanılan ticari markaları, logoları, ambalajları veya telif hakkıyla korunan materyalleri içermemesi;
  Sponsor ile herhangi bir kişi, kuruluş veya başka biri veya bunun ürünleri veya hizmetleri arasında uygunsuz bir ilişki oluşturmaması veya bunu ima etmemesi;
 11. Sponsorun veya diğer ürün veya hizmetlerin herhangi bir uygunsuz veya yasa dışı davranışını veya kullanımını önermemesi, göstermemesi veya açıklamaması;
 12. Sponsor, Yönetici veya Yarışma ile bağlantılı herhangi biri ve bu Yarışmanın yönetimi dahil olmak üzere hiçbir kişiyi veya tarafı kötülememesi;
 13. Yönetici veya Sponsor tarafından belirlendiği üzere uygunsuz, ahlak dışı, müstehcen, nefret dolu, haksız, iftira niteliğinde, tehdit edici, küçük düşürücü, yasa dışı şekilde taciz edici, kötüleyici veya karalayıcı metin içermemesi;
 14. Yarışmaya katılımınızın ve bu Şartlar ve Koşulları kabul etmenizin ve Sponsorun ve Yöneticinin Başvurunuzu kullanmasının, imza sahibi veya taraf olduğunuz herhangi bir sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini kabul edersiniz.

  Bu Şartlar ve Koşullarda belirtilen herhangi bir garantinin ihlali, ilgili Başvurunun geçersiz olmasına neden olacaktır.  Ayrıca, garantiyi ihlal etmenizden dolayı Sponsor Kuruluşlarının maruz kaldığı tüm kayıplara, zararlara ve masraflara karşı Sponsor ve Sponsor Kuruluşlarını tazmin etmeyi kabul edersiniz.
 1. DOĞRULAMA/DENETİM: Katılımcı, Sponsorun veya Yöneticinin, Katılımcının kimliğini, kayıt bilgilerini, uygunluğunu veya Yarışma ikincilerini ve kazananlarını seçmede Sponsora yardımcı olabilecek herhangi bir Katılımcı veya Başvuru ile ilgili diğer bilgileri doğrulayabileceğini, denetleyebileceğini veya başka bir şekilde teyit edebileceğini (ancak bununla yükümlü olmadığını) anlar ve kabul eder.  Katılımcı işbu belgeyle bu tür doğrulama çabalarına onay gösterir ve Yarışma süresince Sponsor ve Yönetici ile tam ve iyi niyetle makul bir şekilde işbirliği yapacaktır.  Sponsor veya Yönetici, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, yanlış, yanıltıcı veya bu Şartlar ve Koşullara, geçerli herhangi bir İnternet Sitesi kabul edilebilir kullanım politikasına veya diğer herhangi bir Yarışma kuralına veya yönetmeliklere uygun olmayabilecek yanlış, yanıltıcı veya başka bilgiler sağladığından şüphelenilen herhangi bir Katılımcıyı askıya alabilir, çıkarabilir veya diskalifiye edebilir.  Sponsor ve Yönetici tarafından belirlendiği üzere, Yarışmanın veya İnternet Sitesinin herhangi bir yönünü kurcalayan veya bunu kötüye kullanan kişiler diskalifiye edilecektir.DİKKAT: HERHANGİ BİR KİŞİ TARAFINDAN İNTERNET SİTESİNE KASITLI OLARAK ZARAR VERME VEYA YARIŞMANIN MEŞRU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ ENGELLEME GİRİŞİMİ YÜRÜRLÜKTEKİ CEZA HUKUKUNUN VE MEDENİ HUKUKUN BİR İHLALİDİR. BÖYLE BİR GİRİŞİMDE BULUNULMASI DURUMUNDA, SPONSOR, BU KİŞİDEN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE ZARAR TALEP ETME (VE UYGULANABİLİRSE BU KİŞİYİ YARIŞMADAN DİSKALİFİYE ETME) HAKKINI SAKLI TUTAR. Sponsor veya Yönetici tarafından, yanlış e-posta ve/veya adres, çoklu kimlik veya diğer hileli veya aldatıcı Başvuru yöntemleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Şartlar ve Koşullardan kaçınmaya çalıştığından şüphelenilen herhangi bir Katılımcı diskalifiye edilebilir. Bir Başvurunun kaynağına ilişkin bir anlaşmazlık olması durumunda, Yarışmaya girmek için kullanılan e-posta adresinin yetkili hesap sahibi Başvuruyu yapan kişi olarak kabul edilecektir.  Yetkili “hesap sahibi”, bir İnternet erişim sağlayıcısı, çevrimiçi hizmet sağlayıcısı veya gönderilen adresle ilişkili alan için e-posta adresleri atamaktan sorumlu başka bir kuruluş tarafından bir e-posta adresi atanan gerçek kişidir.
 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI: BU YARIŞMAYA KATILARAK, HERHANGI BIR YARALANMA, IDDIA, EYLEM, SORUMLULUK (AVUKATLIK ÜCRETLERI DAHIL) VE YARIŞMAYA KATILIMINIZDAN, BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK VEYA BAŞVURUNUZDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZI, NIHAI VEYA CEZAI ZARARLAR DAHIL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ KAYIP VEYA ZARARA (BAŞVURUNUZUN HERHANGI BIR ÜÇÜNCÜ TARAFIN FIKRI MÜLKIYET HAKLARINI IHLAL ETTIĞI, KÖTÜYE KULLANDIĞI VEYA IHLAL ETTIĞI IDDIASI DAHIL) KARŞI SPONSORU, SPONSOR KURULUŞLARINI, YÖNETİCİYİ VE HEYETİ IBRA ETMEYI, TAZMIN ETMEYI VE ZARARSIZ TUTMAYI KABUL EDERSINIZ. YUKARIDAKILERI SINIRLAMADAN, INTERNET SITESINDEKI HER ŞEY, SATILABILIRLIK, BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK VE IHLAL ETMEME GIBI ZIMNI GARANTILER DAHIL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNI HIÇBIR GARANTI OLMAKSIZIN “OLDUĞU GIBI” SAĞLANIR. SPONSOR KURULUŞLARI BILGISAYAR, TELEFON, KABLO VE KULLANILAMAYAN AĞ VEYA SUNUCU BAĞLANTILARIYLA ILGILI TEKNIK ARIZALAR, ILGILI TEKNIK ARIZALAR VEYA DONANIM, YAZILIM VEYA VIRÜSLE ILGILI DIĞER ARIZALAR VEYA EKSIK, GEÇ VEYA YANLIŞ YÖNLENDIRILMIŞ BAŞVURU GIBI HERHANGI BIR YANLIŞ ILETIŞIMDEN SORUMLU DEĞILDIR. BU YARIŞMANIN ADIL VE UYGUN ŞEKILDE YÜRÜTÜLMESINE YÖNELIK HERHANGI BIR TAVIZ, YALNIZCA SPONSORUN TAKDIRINE BAĞLI OLARAK BIR BAŞVURUNUN DISKALIFIYE EDILMESI, YARIŞMANIN FESHEDILMESI VEYA BAŞKA BIR DÜZELTICI EYLEM ILE SONUÇLANABILIR. BAZI YARGI ALANLARI, ARIZI VEYA NIHAI HASARLAR IÇIN YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HARIÇ TUTULMASINA VEYA ZIMNI GARANTILERIN HARIÇ TUTULMASINA IZIN VERMEYEBILIR; BU DURUMDA, BU SINIRLAMA VEYA HARIÇ TUTMA, YALNIZCA ILGILI YARGI ALANINDA YASALARIN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE GEÇERLI OLACAKTIR.
 1. YÜKÜMLÜLÜK YOK: Birden fazla Katılımcının, Başvurunuza benzer fotoğraf veya sanat eseri içeren Başvurular ile katılabileceğini kabul edersiniz. Sponsorun başka bir Başvuru ile ilgili eylemlerinin, sizin Başvurunuza benzer olsa bile, Sponsor bakımından size veya başkalarına karşı herhangi bir yükümlülük oluşturmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Şüpheye mahal vermemek için, Sponsorun Başvurunuzla ilgili olarak herhangi bir işlem yapmak zorunda olmadığını kabul edersiniz.
 1. BÖLÜNEBİLİRLİK: Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamazlığı diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Herhangi bir hükmün geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz veya yasa dışı olduğunun belirlenmesi durumunda, bu Şartlar ve Koşullar yürürlükte kalacak ve geçersiz veya yasa dışı hüküm burada yer almıyormuş gibi şartlarına göre yorumlanacaktır.
 1. FERAGAT: Yarışmaya katılarak, ihtiyati veya adil tazminat talep etme veya cezai, arızi veya nihai zararlar veya avukatlık ücretleri talep etme haklarınızdan feragat edersiniz.
 1. YÜRÜRLÜKTEKİ YASA: Bu Şartlar ve Koşulların ve siz ile Sponsor arasındaki ilişkinin münhasıran İsviçre yasaları tarafından yorumlanacağını, değerlendirileceğini ve kontrol edileceğini kabul edersiniz.  Bu Şartlar ve Koşullar tarafından oluşturulan yükümlülüklerden doğan veya bunlarla ilgili, sözleşmeden, haksız fiilden veya başka bir şekilde ortaya çıkan tüm iddialar, İsviçre Basel Stadt mahkemeleri tarafından yönetilecek ve karara bağlanacaktır. Başvurunuzun tüm yönlerinin ve içeriğinin İsviçre’de yapılmış gibi muamele göreceğini ve İsviçre yasalarının Başvurunun tasarlandığı ve/veya yapıldığı herhangi bir ülkenin ilgili yasalarının yerine geçeceğini kabul ve beyan edersiniz.  İsviçre dışında yaşayan Katılımcılar için, bu Şartlar ve Koşullarda ve Gizlilik Politikasında belirtilen uygulamaları ve politikaları kabul ettiğinizi ve verilerinizin Avrupa ve gerektiğinde ve Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde diğer ülkelere aktarılmasına ve burada işlenmesine onay verdiğinizi kabul edersiniz.