ASCENSIA “THIS IS DIABETES” – EN VERDENSOMSPÆNDENDE KUNST- OG FOTOKONKURRENCE

Vilkår og betingelser

VED AT INDSENDE ET BIDRAG TIL DENNE KONKURRENCE INDVILLIGER DU I AT OVERHOLDE ALLE NEDENSTÅENDE VILKÅR OG BETINGELSER, OG DU GARANTERER, AT DU ER BERETTIGET TIL AT DELTAGE I KONKURRENCEN. NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER UDGØR EN KONTRAKT, SÅ DERFOR SKAL DU LÆSE DEM OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU INDSENDER ET BIDRAG.  HVIS DU IKKE ER ENIG I SAMTLIGE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE INDSENDE ET BIDRAG TIL KONKURRENCEN. VI ANBEFALER, AT DU UDSKRIVER EN KOPI AF NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER TIL DIN FREMTIDIGE REFERENCE.

 1. JURIDISKE VILKÅR:  Den part, der accepterer nærværende vilkår og betingelser og indsender et bidrag (som defineret heri) til Ascensias konkurrence “This is Diabetes” (“Konkurrencen”), benævnes som en “deltager” eller “du”.  Ved at indsende et bidrag indvilliger du i at være bundet af nærværende juridiske vilkår (“vilkår og betingelser”).
 1. SPONSOR/ADMINISTRATOR: Konkurrencen administreres af Platform Worldwide Limited, The Old Casino, 28 Fourth Avenue, Hove, East Sussex, England, BN3 2PJ, Storbritannien (“Administrator”) på vegne af Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box 4052 Basel, Schweiz (“Sponsor”). Sponsoren har indgået et partnerskab med administratoren om at styre indsendelsesprocessen og den indledende screening af alle bidrag (defineret heri) for kvalificering og overholdelse af indsendelseskravene (som defineret heri) og nærværende vilkår og betingelser.
 1. KONKURRENCEDATOER:
  Konkurrenceperiode: Fra den 7. oktober 2021 til og med den 14. november 2021
  Indsendelsesperiode: 7. oktober, 2021 fra 12:00:00 am Australian Eastern Standard Time (AEST) til 3. november, 2021 klokken 11:59:59 pm  Pacific Daylight Time (PDT)
  Fra den 4. november 2021 til og med den 10. november 2021
  Offentliggørelse af vinderne/andenpladserne: Vinderne får besked via e-mail og vil blive vist på webstedet Ascensia.com og på Ascensias sociale mediekanaler den 14. november 2021.

  Sponsoren forbeholder sig retten til at ændre, fjerne eller tilføje data til webstedet (defineret heri) efter meddelelse til deltagerne via e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til deres bidrag og/eller med andre rimelige midler, som sponsoren måtte fastsætte. Sponsor forbeholder sig retten til efter eget skøn at forlænge eller ændre datoerne for konkurrencen og/eller indsendelsesperioden og til at ændre vilkårene i nærværende vilkår og betingelser for enhver del heraf, der finder sted efter ikrafttrædelsesdatoen for en sådan ændring efter varsling af deltagerne via e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til deres bidrag og/eller med andre rimelige midler, som sponsoren måtte fastsætte. Deltagerne opfordres til regelmæssigt at besøge hjemmesiden i konkurrenceperioden.

 1. GENERELLE OPLYSNINGER: Deltagelse i konkurrencen er underlagt føderale, statslige og lokale love og regler. Kræver ikke køb. Konkurrencen er ugyldig, hvis den er forbudt eller begrænset ved lov. Der kan kun indsendes ét bidrag pr. deltager, og bidrag er kun gyldige, hvis de indsendes af enkeltpersoner, mens holddeltagelse ikke accepteres. Som en betingelse for at deltage accepterer hver deltager at fremlægge dokumentation eller andet bevis på hans/hendes/sin berettigelse efter anmodning og inden for den anmodede tidsramme efter sponsorens eget skøn. Sponsoren forbeholder sig retten til at udelukke enhver person eller enhed, der ikke overholder nærværende vilkår og betingelser, fra deltagelse i konkurrencen.Konkurrencens overordnede forudsætning for deltagerne er at indsende et fotografi eller et statisk 2D-kunstværk, der henviser til og afspejler deltagerens fortolkning af temaet for World Diabetes Day (WDD)(Verdens Diabetes Dag) i 2021, som defineret af International Diabetes Federation. I år er temaet adgang til diabetesbehandling, særligt i forhold til adgangen til insulin, oral medicin, overvågningsteknologi, støtte og pleje, en sund kost og et sikkert sted at træne.
 1. KVALIFICERING: Konkurrencen har to bidragskategorier, kategori A og kategori B.5.1 Kategori A): Dette er bidragskategorien for Ascensias, PHC Groups eller dets forretningspartners medarbejdere med en gyldig ansættelseskontrakt hos Ascensia, hos en PHC Group-virksomhed eller hos dets forretningspartnere.5.2 Kategori B): Dette er bidragskategorien for ethvert medlem af offentligheden, der ikke er omfattet af kategori A, med forbehold af følgende:individuelle borgere, der er (i) fyldt atten (18) år eller mere og har nået myndighedsalderen i hans eller hendes bopælsjurisdiktion på indsendelsestidspunktet, og (ii) som ikke er blevet dømt for en forbrydelse eller strafbar handling af moralsk krænkende karakter, og som (iii) ikke er en sundhedsfaglig medarbejder (“individuel deltager”). Med henblik på dette afsnit er sundhedsfaglige medarbejdere personer (med en klinisk eller ikke-klinisk rolle; uanset om de er embedsmænd eller ansatte eller repræsentanter for en offentlig myndighed eller anden offentlig eller privat organisation, herunder, men ikke begrænset til, læger, sygeplejersker, teknikere, laboratorieforskere, forskere, forskningskoordinatorer eller indkøbspersonale), der i forbindelse med deres professionelle aktiviteter direkte eller indirekte kan købe, lease, anbefale, administrere, bruge, levere, skaffe eller bestemme køb eller leasing af, eller som kan ordinere medicinske teknologier eller relaterede tjenester.
 1. SÅDAN DELTAGER DU: For at deltage i konkurrencen skal du besøge www.ThisIsDiabetes.com (“Websted”) i løbet af indsendelsesperioden, nøjagtigt og sandfærdigt udfylde alle felter i online deltagerformularen, acceptere nærværende vilkår og betingelser og følge instruktionerne til at indsende et bidrag som beskrevet på webstedet og herunder.  Som det anvendes her i betyder “bidrag” deltagerformularen, herunder alle løsninger, oplysninger, dokumenter eller andet materiale, der er indsendt i forbindelse med konkurrencen, som bør være et originalt kunstværk eller fotografi, som deltageren ejer ophavsrettighederne til, og som afspejler konkurrencens tema om adgang til diabetesbehandling. Bidrag medtages kun i konkurrencen, hvis de indsendes i løbet af indsendelsesperioden. Dit bidrag skal indeholde dine kontaktoplysninger, bopælsland, hvilken kategori bidraget tilhører, et valg af det velgørende formål, som præmiepengene skal tildeles til af sponsoren, et originalt grafisk 2D-kunstværk eller et fotografi. Video og animerede bidrag accepteres ikke. Bidrag må ikke annulleres, fjernes eller tilbagekaldes. Sponsoren er på ingen måde forpligtet til at gennemgå, bruge eller fortsætte med at bruge bidrag af nogen art. Deltagerne er ansvarlige for eventuelle omkostninger eller udgifter i forbindelse med forberedelse og indsendelse af et bidrag. Alle bidrag, der mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder eller lokal lovgivning vil være uberettigede.  Deltagerne påtager sig enhver risiko for beskadigede, tabte, sene, ufuldstændige, ugyldige, forkerte eller forkert indsendte bidrag.
 1. DELTAGELSE I KONKURRENCEN: Nedenfor ses en generel beskrivelse af konkurrenceprocessen og bedømmelseskriterierne: Indsendelsesperiode:
  Konkurrencen vil blive opdelt i to kategorier: Medarbejdere hos Ascensia, PHC gruppe eller forretningspartnere og den brede offentlighed. Deltagere kan indsende et bidrag indtil den 3. november 2021 kl. 11:59:59 pm PDT.Når du indsender et bidrag via webstedet, modtager du en e-mail, der bekræfter modtagelsen af dit bidrag. Dit bidrag deles direkte med administrator ved den første gennemgang og screening for at afgøre, om dit bidrag opfylder kvalifikationskriterierne og indsendelseskravene som beskrevet i nærværende vilkår og betingelser. Administrator videregiver kun de bidrag, der overholder nærværende vilkår og betingelser, til sponsor for yderligere gennemgang hos sponsor. I tilfælde af, at administrator efter eget skøn bestemmer, at et bidrag ikke eller muligvis ikke opfylder konkurrencens kvalifikationskriterier eller indsendelseskrav, kan administrator (a) diskvalificere bidraget eller (b) anmode deltageren om at indsende et revideret bidrag til fornyet behandling hos administrator.

  Bedømmelsesperiode og offentliggørelse af vinderen
  Sponsoren og administratoren vil definere en kandidatliste med maksimalt 20 bidrag, som skal gennemgås af et dommerpanel bestående af eksperter inden for diabetes, digital sundhed og patientrepræsentation samt professionelle kunstnere og fotografer over hele verden (“Dommerpanel”) inden for hver kategori. Dommerpanelet vil gennemgå de bidrag på kandidatlisten, som opfylder kvalifikationskriterierne og indsendelseskravene, ud for forskellige bedømmelseskriterier til at udpege en vinder og op til tre andenpladser inden for hver kategori. Dommerpanelet ser på følgende tre kriterier (“Bedømmelseskriterier”), når de udpeger en vinder og andenpladserne inden for hver kategori:

 1. Kreativitet: hvordan fotografiet eller kunstværket på en kreativ måde skildrer begrebet adgang til diabetesbehandling.
 2. Historiefortælling: hvordan fotografiet eller kunstværket udtrykker adgang til diabetesbehandling: medicin, teknologi, støtte, pleje, ernæring og et sikkert sted at træne, og hvad denne adgang betyder for personer, der lever med diabetes, hvad det gør dem i stand til at gøre, eller hvorfor manglen på adgang kan gøre deres behandling mere udfordrende.
 3. Forbindelse til WDD-temaet: hvor godt fotografiet eller kunstværket associerer til temaet adgang til diabetesbehandling.
  Det bidrag inden for de enkelte kategorier, der bedst opfylder bedømmelseskriterierne, udpeges som vinderen af konkurrencen. Sponsoren offentliggør vinderen og tre andenpladsvindere inden for hver kategori på World Diabetes Day, som er den 14. november 2021, på www.Ascensia.com/wdd2021 og via dennes sociale mediekanaler. Vinderne og andenpladserne vil også blive underrettet via den e-mail, der fremgår af deres deltagerformular.PRÆMIER: Vinderen af førstepladsen og vinder(ne) af andenpladsen vil hver få overrakt en pengepræmie (“Præmie”), som sponsoren i vinderens eller andenpladsvinderens navn donerer til den registrerede gode diabetessag, som deltageren har nomineret. Vinderen og andenpladsvinderen i offentlighedskategorien får henholdsvis fem tusind (5.000) euro og tusind (1.000) euro doneret på deres vegne til de velgørende formål, de har udvalgt. Vinderen og andenpladsvinderne af kategorien for medarbejdere hos Ascensia; PHC Group eller forretningspartnere får henholdsvis to tusind fem hundrede (2.500) euro og fem hundrede (500) euro doneret på deres vegne til de velgørende formål, de har udvalgt.  Alle præmier er underlagt verifikation af kvalificering og overholdelse af nærværende vilkår og betingelser. Sponsoren forbeholder sig retten til at anmode om en anden velgørenhedsnominering fra vinderen eller andenpladsvinderen, hvis den foreslåede velgørenhedsdonation ikke anses for at være en bona fide-registreret velgørende organisation, som er blevet registreret mindst tolv (12) måneder, før indsendelsen er foretaget. Alle beslutninger truffet af sponsoren og dommerpanelet er endelige og bindende i alle spørgsmål vedrørende denne konkurrence. Donationen vil blive sendt til det velgørende formål via bankoverførsel, hvor der tydeligt henvises til vinderens eller andenpladsvindernes navne.Hvorvidt dit bidrag udpeges som vinder af første eller andenpladsen, afhænger af, hvordan dit bidrag klarer sig i sammenligning med de andre bidrag, der er indsendt til konkurrencen, når det vurderes ud fra bedømmelseskriterierne. Alle præmier udgør et engangstilbud, og der tilbydes ikke licenser, royalty eller anden økonomisk kompensation ud over den kontante præmie.
 1. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD: Hver modtager af en præmie er eneansvarlig for lokale, regionale eller nationale eller andre opkrævede skatter og andre omkostninger, udgifter og gebyrer i forbindelse med præmien.
 1. FORTROLIGHED: Som deltager anerkender du, at der ikke må indsendes fortrolige fotografier eller kunstværker, og hvis fotografiet eller kunstværket indeholder et motiv, hvor en person klart kan identificeres, så har deltageren udtrykkelig tilladelse fra denne person til at indsende det kunstværk eller fotografi, der viser benævnte individ, til konkurrencen.
 1. DINE RETTIGHEDER: Du har ret til at anmode om adgang til de oplysninger, vi har om dig, og til at anmode om ændring eller sletning af oplysninger, der ikke længere er påkrævet. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Ascensia. I så fald vil billedet/billederne af dig ikke blive brugt i fremtidige materialer, men kan fortsat blive vist i materialer, der allerede er i omløb.Du har ret til at indgive en klage vedrørende spørgsmål om databeskyttelse til tilsynsmyndigheden i dit land.
 1. KONTAKTOPLYSNINGER: Hvis du har spørgsmål vedrørende denne samtykkeformular eller den måde, vi planlægger at bruge dine oplysninger på, bedes du kontakte: ascensia.communications@ascensia.com.Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse, bedes du kontakte Ascensia Group Data Protection Officer på privacy@ascensia.com.
 1. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER:
  1. Deltageren anerkender og bekræfter, at kun originale kunstværker eller fotografier, der ejes af deltageren, må indsendes til deltagelse i konkurrencen. 

  Medmindre det er forbudt ved lov, accepterer du ved at indsende et bidrag, at sponsor og administrator og deres respektive associerede selskaber, datterselskaber, reklame- og salgsfremmende bureauer, alt efter hvad der er relevant, og hver af deres respektive agenter, repræsentanter, officerer, direktører, aktionærer og ansatte (samlet benævnt “sponsor-enheder”) bruger bidraget, dit navn, sted (by og stat/provins/område/land), varemærke (hvor det er relevant), fotografi, biografiske data og/eller anden lighed til reklame, handels- og salgsfremmende formål i forbindelse med konkurrencen, uden yderligere kompensation, i ethvert medie eller format, der nu er kendt eller herefter opdaget, på verdensplan og på Internettet uden varsel, overvejelse, gennemgang eller godkendelse, og du fritager sponsor-enhederne fra alle krav, fordringer, forpligtelser, sager, domme, skader, handlinger eller andre rettigheder, som du har eller kan have i fremtiden i forbindelse med sådanne autoriserede anvendelser. Du accepterer, at dette samtykke er evigtgyldigt og ikke kan tilbagekaldes. Ved brug ud over det samtykke, du giver ovenfor, accepterer du, at sponsors brug af dine personlige data indsamlet i forbindelse med konkurrencen vil være underlagt fortrolighedspolitikken. Du accepterer, at intet i nærværende vilkår og betingelser giver dig en ret eller licens til at bruge sponsors navn eller sponsors varemærker eller servicemærker.

 1. PRIVATLIV: Ved at deltage i denne konkurrence accepterer du og erklærer dig indforstået med, at sponsor har adgang til og må bruge alle personlige data, der er givet i forbindelse med dit bidrag, til formål som beskrevet i vilkårene og betingelserne og som reguleret af fortrolighedspolitikken. Du accepterer endvidere, at sponsor kan dele disse personoplysninger i forbindelse med dit bidrag med udpegede tredjeparter til de formål, som er beskrevet i nærværende vilkår og betingelser og fortrolighedspolitikken.
 1. GARANTIER: Ved at indsende et bidrag bekræfter og garanterer du, at alle oplysninger, du indtaster på deltagerformularen, efter din bedste viden er sande og fuldstændige, at du har ret og myndighed til at indsende et bidrag på dine egne vegne, og at dit bidrag lever op til følgende krav (“Krav til bidraget”):
 1. er dit eget originale værk; ændring af et eksisterende værk kvalificerer ikke som anderledes eller originalt;
 2. ikke indeholder fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder (dine eller en tredjeparts), og du indsender oplysninger med den udtrykkelige hensigt, at det ikke pålægger sponsor, administrator eller deres respektive officerer, direktører, medarbejdere, moderselskaber, associerede selskaber og datterselskaber fortrolighedsforpligtelser;
 3. ikke bryder nogen fortrolighedsforpligtelser over for andre;
 4. ikke krænker eller overtræder patentrettighederne, industrielle designrettigheder, ophavsrettigheder, varemærker, rettigheder til privatliv, publicitet eller anden intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder for enhver person eller entitet (levende eller afdøde);
 5. for ethvert billede eller fotografi, der skildrer en person, som du har hans/hendes/dennes/deres tilladelse til at indsende;
 6. ikke indeholder ondsindet kode, såsom vira, tidsbomber, cancelbots, worms, trojanske heste eller andre potentielt skadelige programmer eller andet materiale eller information;
 7. ikke tilskynder og ikke vil tilskynde andre til at overtræde enhver gældende lov, statut, bekendtgørelse, regel eller forskrift;
 8. ikke udløser nogen rapporterings- eller royaltyforpligtelse over for tredjemand;
 9. ikke omfatter oplysninger eller indhold, der er falske, svigagtige, vildledende eller misvisende;
 10. ikke omfatter varemærker, logoer, emballage eller ophavsretligt beskyttet materiale, der ikke ejes af dig eller bruges uden tilladelse; ikke skaber eller antyder en forkert tilknytning mellem sponsor og enhver person, enheden eller nogen anden eller hans, hendes eller dennes produkter eller tjenester;
 11. ikke foreslår, skildrer eller beskriver upassende eller ulovlig adfærd eller brug af sponsors eller andre produkter eller tjenester;
 12. ikke er nedsættende over for nogen person eller part, herunder sponsor, administrator eller nogen tilknyttet konkurrencen og administration af denne konkurrence;
 13. ikke indeholder tekst, der er upassende, uanstændig, obskøn, hadefuld, harmfuld, ærekrænkende, truende, nedsættende, ulovligt chikanerende, bagvaskelse eller injurier, som fastlagt af administrator eller sponsor;
 14. du accepterer, at din deltagelse i konkurrencen og din accept af nærværende vilkår og betingelser samt sponsorens og administratorens brug af dit bidrag ikke krænker nogen aftale, som du er underskriver af eller part i.
  Et brud på enhver garanti i nærværende vilkår og betingelser vil resultere i, at det tilsvarende bidrag er ugyldigt. Derudover accepterer du at skadesløsholde sponsor og sponsor-enheder for alle tab, skader og omkostninger, som sponsor-enhederne måtte pådrage sig som følge af dit brud på garantien.
 1. VERIFICERING/KONTROL: Deltageren forstår og accepterer, at sponsor eller administrator kan (men ikke er forpligtet til) at verificere, revidere eller på anden måde bekræfte deltagerens identitet, registreringsoplysninger, berettigelse eller andre oplysninger vedrørende enhver deltager eller ethvert bidrag, der kan hjælpe sponsor med at vælge vindere af første- og andenpladsen i konkurrencen.  Deltageren giver hermed samtykke til en sådan verifikationsindsats og skal med rimelighed samarbejde fuldt ud og i god tro med sponsor og administrator under hele konkurrencens varighed.  Sponsor eller administrator kan efter eget skøn suspendere, fjerne eller på anden måde diskvalificere enhver deltager, der mistænkes for at levere falske, vildledende eller andre oplysninger, der muligvis ikke overholder nærværende vilkår og betingelser, enhver gældende acceptabel brugspolitik for websteder eller andre konkurrenceregler eller regulering. Personer, der manipulerer med eller misbruger ethvert aspekt af konkurrencen eller webstedet, som fastlagt af sponsor og administrator, vil blive diskvalificeret.VIGTIGT: ETHVERT FORSØG FRA PERSONER PÅ AT SKADE WEBSTEDET ELLER UNDERMINERE KONKURRENTENS LOVLIGE GENNEMFØRELSE ER EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE STRAFFE- OG CIVILRETLIG LOVGIVNING. HVIS DER GØRES ET SÅDANT FORSØG, FORBEHOLDER SPONSOR SIG RETTEN TIL AT SØGE ERSTATNING HOS ALLE SÅDANNE PERSONER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING (SAMT AT DISKVALIFICERE SÅDANNE PERSONER FRA KONKURRENCEN, HVIS RELEVANT).Enhver deltager, som af sponsor eller administrator mistænkes for at forsøge at omgå nærværende vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, brug af falske e-mails og/eller adresser, flere identiteter eller andre svigagtige eller vildledende indsendelsesmetoder, kan diskvalificeres. I tilfælde af uenighed om kilden til en indsendelse anses den autoriserede kontoindehaver for den e-mailadresse, der blev brugt til at deltage, som den person, der indsendte bidraget. Den autoriserede “kontoindehaver” er den fysiske person, der er tildelt en e-mailadresse af en internetadgangsudbyder, onlinetjenesteudbyder eller en anden organisation, der er ansvarlig for at tildele e-mailadresser til det domæne, der er knyttet til den oplyste adresse.
 1. ANSVARSBEGRÆNSNINGER: VED AT DELTAGE I DENNE KONKURRENCE ACCEPTERER DU AT FRITAGE, FRIHOLDE OG SKADESLØSHOLDE SPONSOR, SPONSOR-ENHEDER, ADMINISTRATORER OG DOMMERE FOR OG MOD SKADER, KRAV, HANDLINGER, ANSVAR (HERUNDER ADVOKATSALÆRER) OG TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFFESKADER, DER SKYLDES ELLER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN DELTAGELSE I, TILKNYTNING TIL ELLER INDSENDELSE TIL KONKURRENCEN (HERUNDER KRAV VED PÅSTAND OM, AT DIT BIDRAG KRÆNKER, MISBRUGER ELLER OVERTRÆDER TREDJEMANDS IMMATERIELLE RETTIGHEDER). UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE LEVERES ALT PÅ WEBSTEDET “SOM DET ER” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. SPONSOR-ENHEDER ER IKKE ANSVARLIGE FOR FEJLKOMMUNIKATION SÅSOM TEKNISKE FEJL I FORBINDELSE MED COMPUTER-, TELEFON-, KABEL- OG UTILGÆNGELIGE NETVÆRKS- ELLER SERVERFORBINDELSER, RELATEREDE TEKNISKE FEJL ELLER ANDRE FEJL RELATERET TIL HARDWARE, SOFTWARE ELLER VIRUS ELLER UFULDSTÆNDIGE, SENE ELLER FORKERT INDSENDTE BIDRAG. ENHVER KOMPROMITTERING AF DEN RIMELIGE OG KORREKTE AFHOLDELSE AF DENNE KONKURRENCE KAN RESULTERE I DISKVALIFIKATION AF ET BIDRAG, AFLYSNING AF KONKURRENCEN ELLER ANDRE AFHJÆLPENDE FORANSTALTNINGER EFTER SPONSORENS EGET SKØN. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER MULIGVIS IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER ELLER UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, I HVILKET TILFÆLDE EN SÅDAN BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE KUN FINDER ANVENDELSE, I DET OMFANG LOVGIVNINGEN I DEN RELEVANTE JURISDIKTION TILLADER DET.
 1. INGEN FORPLIGTELSE: Du anerkender, at flere deltagere kan indsende bidrag, der indeholder fotografier eller illustrationer, der ligner dit bidrag. Du anerkender og accepterer, at sponsors handlinger med hensyn til et andet bidrag, selvom det ligner dit bidrag, ikke skaber et ansvar hos sponsor over for dig eller andre. For at undgå tvivl anerkender du, at sponsor ikke er forpligtet til at foretage sig nogen som helst handling med hensyn til dit bidrag.
 1. ALVORLIGHEDSGRAD: Enhver bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser, der er ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirker ikke andre bestemmelsers gyldighed eller håndhævelse. I tilfælde af at en bestemmelse findes ugyldig eller på anden måde ikke håndhæves eller ulovlig, forbliver nærværende vilkår og betingelser i øvrigt gældende og fortolkes i overensstemmelse med deres vilkår, som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelse ikke var indeholdt heri.
 1. AFKALD: Ved at deltage i konkurrencen giver du afkald på alle rettigheder til at søge om påbud eller rimelig lempelse eller kræve erstatning for strafferetlige overtrædelser, tilfældige skader eller følgeskader eller advokatsalærer.
 1. GÆLDENDE LOV: Du accepterer, at nærværende vilkår og betingelser og forholdet mellem dig og sponsor udelukkende skal tolkes, fortolkes og kontrolleres i henhold til lovgivningen i Schweiz. Alle krav, der opstår som følge af eller er relateret til de forpligtelser, der er etableret i nærværende vilkår og betingelser, uanset om de fremgår af kontrakt, tort eller på anden måde, styres og afgøres af domstolene i Basel Stadt, Schweiz. Du anerkender og accepterer, at alle aspekter og alt indhold i dit Bidrag skal behandles, som om det er fremstillet i Schweiz, og at schweizisk lovgivning erstatter de relevante love i ethvert land, hvor bidraget kan være udtænkt og/eller udarbejdet. Ved deltagere, der bor uden for Schweiz, anerkender du specifikt, at du accepterer den praksis og de politikker, der er beskrevet i nærværende vilkår og betingelser og i fortrolighedspolitikken og giver dit samtykke til at få dine data overført til og behandlet i Europa og i andre lande efter behov og som beskrevet i fortrolighedspolitikken.